Najczęściej kupowane

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CASSIDY.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy www.cassidy.pl prowadzony jest przez firmę Cassidy Janusz Wyskiel wpisaną do CEIDG pod numerem Regon: 264453314, NIP: 6262485332.

1.2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży pomiędzy Cassidy a Przedsiębiorcą.

1.3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta.

1.4. Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców, przedsiębiorstw, firm prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji.

1.5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem faktur sprzedaży Vat.

1.6. Ceny podawane w sklepie są podane w polskich złotych są to ceny netto.

1.7. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena towaru plus koszt dostawy.

2. Rejestracja

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2.2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji utworzone zostanie indywidualne konto użytkownika.

2.3. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz ustanowienie indywidualnego hasła.

2.4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, kupujący otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość z potwierdzeniem założenia konta oraz danymi do logowania.

3. Zamówienia

3.1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Cassidy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.2. Prezentowane zdjęcia produktów w sklepie mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od wersji z opisu.

3.3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.

3.4. Zapytania ofertowe można składać za pośrednictwem strony www.cassidy.pl (preferowana forma), pocztą elektroniczną na adres sklep@cassidy.pl, faxem (32) 387-46-96.

4. Płatności

4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

- przelewem na numer konta bankowego:   26 1050 1230 1000 0092 2612 9204

- przy odbiorze ( płatność za pobraniem ) – płacą Państwo kurierowi w momencie odbioru przesyłki.

5. Dostawa

5.1. Dostawy Sprzedawca realizuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.3. Przy zakupie towarów o wadze do 30 kg opłata za wysyłkę firmą kurierską płacąc przedpłatą wynosi 23,00 zł netto, pobranie wynosi 30,00 zł netto.

5.4. Przy zakupie towarów o wadze 30-60 kg koszt wysyłki płacąc przedpłatą wynosi 49,00 zł netto, pobranie wynosi 56,00 zł netto.

6. Jakość produktów

6.1. Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym Cassidy.pl produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producentów lub są w oficjalny sposób importowane przez naszą firmę.

6.2. Produkty mogą być objęte gwarancją określoną przez producenta.                         

7. Warunki gwarancji

7.1. Gwarancja ważna jest z dowodem zakupu (faktura), którą należy okazać.

7.2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej w przypadku jej dołączenia.

7.3. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby, taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

8. Reklamacje

8.1. W sytuacji, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

8.2. W przypadku otrzymania towaru wadliwego bądź uszkodzonego fabrycznie, gwarantujemy wymianę go na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

8.3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

8.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

8.5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu ( faktura VAT ).

9. Postanowienia końcowe

9.1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.